Giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có giống nhau không?

Nhiều người không biết rằng giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Giải thể doanh nghiệp là:

  • Giải thể là quá trình doanh nghiệp tự kết thúc hoạt động, chấm dứt dứt sự tồn tại theo quy định của luật Doanh nghiệp và các luật thuế, nghĩa là doanh nghiệp “tự chết” theo ý chí của chủ sở hữu;
  • Thủ tục giải thể là thủ tục hành chính, thực hiện bởi các cơ quan hành chính: Cục/Chi cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Doanh nghiệp giải thể không để lại hậu quả cho chủ sở hữu và người quản lý, nghĩa là chủ sở hữu và người quản lý không bị cấm/hạn chế quyền quản lý, quyền thành lập doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp giải thể;
  • Thời gian ngắn;
  • Tính chất vụ việc: đơn giản

Xem thêm dịch vụ giải thể công ty Tại đây

Phá sản doanh nghiệp là:

  • Phát sản là quá trình doanh nghiệp thanh lý tài sản, chấm dứt tồn tại theo quy định của luật Phá sản, nghĩa là doanh nghiệp “bị chết” theo ý chí của các chủ nợ;
  • Thủ tục phá sản là quá trình tố tụng theo quy định của luật Phá sản và Bộ luật Tố tụng dân sự; Cơ quan tiếp nhận và xử lý: Toà án nhân dân cấp tỉnh/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (theo điều 8 luật Phá sản);
  • Hậu quả: Doanh nghiệp phá sản để lại hậu quả cho chủ sở hữu và người quản lý không được quyền thành lập doanh nghiệp, làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết định tuyên bố phá sản (theo điều 130 luật Phá sản);
  • Thời gian dài;
  • Tính chất vụ việc: phức tạp

Giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị trong doanh nghiệp bị phá sản bị hạn chế quyền tự do kinh doanh (cấm kinh doanh trong một thời hạn nhất định). Còn trong trường hợp doanh nghiệp giải thể thì chủ doanh nghiệp và những người quản lý, điều hành không bị hạn chế quyền đó.

Giải thể doanh nghiệp dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp.

Phá sản doanh nghiệp không phải bao giờ cũng là chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, không phải trường hợp mở thủ tục phá sản nào cũng dẫn đến việc doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, phải chấm dứt hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp còn có thể có cơ hội phục hồi hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán không nhất thiết sẽ dẫn tới việc mở thủ tục phá sản; ngay cả khi yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp còn tới thời gian 3 tháng có thể thương lượng với chủ nợ. Khi doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động kinh doanh thì được coi là không còn lâm vào tình trạng phá sản nếu thủ tục phục hồi doanh nghiệp được thực hiện thành công.

Leave a Reply